Avfuktare A 75BT Elbjörn

Effekt Luftflöde Vikt
7 75 kw 700 m³/h 42 kg

Torkning av fukt i byggnader kan bli både kostsamt och tidskrävande. I en kondensavfuktare får du tillbaks all tillförd energi samt kondensorvärmen från kylkretsen. Då luften cirkulerar hela tiden är metoden lätt att styra och mycket energisnål. Konstruktionen är väl beprövad och med hög tillförlitlighet. Det gör den driftsäker och enkel att underhålla.

Pris: 159:- exkl. / dag