Gipsbock Starke Arvid

Maxlast Bredd Längd Höjd Vikt
400 kg 120 cm 55 cm 65 cm 6 kg

Lyfter upp arbetet från golvet. Att förvara gips på marken är att göra sig själv en rejäl björntjänst. När du istället använder våra praktiska Gipsbockar hamnar skivorna direkt på rätt plats och i rätt arbetshöjd. Det medför en rad andra vinster: Lätt att förflytta, mindre andel skadat och obrukbart material, mindre väntan, färre slitsamma lyft samt mindre risk att snubbla.

Pris: 4:- exkl. / dag